Aby w peni korzysta z serwisu naley si zarejestrowa. Mona to zrobi TUTAJ
Zapraszamy take na Forum Secretland
Ten aplet jest widoczny tylko dla niezarejestrowanych uytkownikw!


SUCHAJ NAS ZA POMOC

ODWIEDZ NAS


SecretLand GG: 55450693
Licerncja

Radio oraz strona nasza funkcjonuje na zasadzie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Uycie niekomercyjne 3.0 Polska License. Aby gra na naszym radiu, musisz si z ni zapozna.

Wolno:

  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu
  • Licencjodawca nie moe odwoa udzielonych praw, o ile s przestrzegane warunki licencji.

 

 

Na nastpujcych warunkach:

  • Brak dodatkowych ogranicze — Nie moesz korzysta ze rodków prawnych lub technologicznych, które ograniczaj innych w korzystaniu z utworu na warunkach okrelonych w licencji.

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie musz by przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treci, które znajduj si w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjtki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • Licencjodawca nie daje adnych gwarancji. Licencja moe nie zapewnia wszystkich niezbdnych zgód dla niektórych uy utworu. Dotyczy to w szczególnoci innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatnoci czy autorskie prawa osobiste. Mog one ogranicza moliwoci wykorzystania utworu.


Reklama
Muzyczna-Strefa - Najwiksza muzyczna baza w internecie
Komentarze
Brak komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Portal SecretLand prezentuje utwory o obnionej jakoci dwikowej w celu popularyzacji ich autorw oraz zachcenia suchaczy do zakupu oryginalnego nonika co jest zgodne z ustaw o prawie autorskim z dnia 1 sierpnia 2000 roku. Nasza strona prezentuje muzyk, w celu sprawienia przyjemnoci suchaczom, nie rozpowszechniamy jej dla celw komercyjnych. Nie chcemy okrada artystw i nie zarabiamy na utworach promowanych na naszej stronie.
Pamitaj by cignity utwr usun z dysku po 24 godzinach, jeli utwr spodoba Ci si zakup oryginaln wersj.
Administracja Portalu SecretLand